>SMARTLIVINGDUPPLO

Edifici d’habitatges protegits amb una imatge de major qualitat a l’associada als del seu tipus. L’assequibilitat de l’operació s’aconseguiria gràcies a la integració vertical de les màximes operacions de promoció-construcció-manteniment en una mateixa companyia, Smartliving

Us ajuda a promoure, construir i mantenir un edifici d’habitatges que equilibra les prestacions de salut i benestar, sostenibilitat, inclusivitat i assequibilitat. Benestar i salut per als ciutadans que les habitaran, sostenibilitat per tenir el mínim impacte sobre el medi ambient (tant en fase de construcció com en fase d’ús), inclusivitat per poder respondre a les necessitats del major nombre d’usuaris i assequibilitat a través de controlar el cost optimitzant la relació preu-prestacions i facilitant les tasques de manteniment i despesa en fase d’ús. >SALUT El major benestar i confort, la casa més saludable. >SOSTENIBILITAT El mínim impacte cap al medi ambient i la gestió eficient de materials, energia i aigua al llarg de la fase d’ús de l’edifici. >INCLUSIVITAT L’habitatge per a tothom. >ASSEQUIBILITAT El preu més assequible de construcció i manteniment.

Smartecoliving, edifici d’habitatges
que equilibra les prestacions de salut i benestar,
sostenibilitat, inclusivitat i assequibilitat

Before image alt After image alt
Before image alt After image alt
SALUT.
L’usuari al centre de totes les decisions amb l’objectiu del màxim benestar i salut.
BENESTAR, CONFORT I SALUT.

>la meva casa és on millor estic. El benestar, el confort i com a conseqüència la salut de les nostres cases s’aconsegueix amb la selecció adequada de materials i instal·lacions, les decisions de disseny i finalment amb el control de la construcció.

MATERIALS SALUDABLES.
>El més natural és el és saludable. Els materials determinen les condicions de salut dels espais interiors. S’utilitzaran materials el menys processats possibles, el més natural que ofereixi el mercat, i sempre amb la mínima emissió de substàncies contaminants a l’ambient interior (els COVs, compostos orgànics volàtils). L’objectiu és la nul•la emissió de COV.
INSTAL·LACIONS I DECISIONS DE DISSENY.
El benestar, el confort i com a conseqüència la salut de les nostres cases s’aconsegueix amb la selecció adequada dels sistemes i instal•lacions, les decisions de disseny i finalment amb el control de la construcció.

>Imitem la climatització del Sol. La climatització radiant, calefacció i refrigeració, és la més saludable i la que dóna uns nivells de confort és elevats. El nostre cos necessita està envoltat de superfícies a la temperatura adequada, climatitzar l’aire, especialment quan les parets que ens envolten són a una temperatura diferent, no aporta el màxim confort. El calor del Sol ens arriba per radiació… no escalfant l’aire que hi ha entre ell i la Terra.

>Volem sons no sorolls. El soroll és una de les principals causes de discomfort i problemes de salut. Les portes i finestres tenen unes prestacions acústiques per sobre dels llindars normatius.

>La millor il·luminació és la que vol imitar el Sol. Cada tasca té el seu nivell d’il·luminació, cada moment del dia la seva temperatura de color. S’estudia la funcionalitat de l’habitatge per a que la il·luminació segueixi el ritme del sol al llarg del dia, el que s’anomena el ritme circadiari. Si el nostre cos pot seguir al sol, estarem més confortables.

>Ets el que respires. Obrir finestres és necessari i recomanable però molt sovint no és suficient per mantenir una qualitat de l’aire interior. Això passa especialment a la nit, quan el nostre cos es recupera i necessita d’unes condicions ambientals òptimes. Un sistema mecànic de ventilació amb sensors que controlin el seu funcionament segons les necessitats proporciona una òptima qualitat de l’aire interior.

>Pau electromagnètica. L’electricitat, la transmissió de dades i les tecnologies de la comunicació sense fils, els electrodomèstics, la il·luminació artificial… influeixen l’ambient interior, el que s’anomena electroclima. Aquest electroclima es controla especialment a les zones de dormitoris, el lloc del descans a on per a que el vostre cos es recuperi necessita de l’entorn més natural, neutre, possible

SOSTENIBILITAT.
El mínim impacte sobre el medi ambient, tant en fase de construcció com en fase d’ús.
SOBIRANIA ENERGÈTICA.

>aprofitem l’energia del Sol. Plaques solars per a generar la vostra pròpia energia. L’energia del sol mourà tota la tecnologia que necessiteu per viure. Sabieu l’energia que emet el sol és radiació electromagnètica? És la mateixa que utilitzaran tots els ginys que necessiteu per una vida còmode.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
Aconseguir fer funcionar l’edifici i cada habitatge amb la mínima despesa energètica, aprofitant des de l’energia del vostre propi cos com controlant l’intercanvi amb l’ambient exterior.

>Ni pèrdues a l’hivern ni guanys a l’estiu. Tota l’envoltant de la vostra casa està aïllada de l’exterior per a que la temperatura ideal de l’interior es mantingui el més estable possible

>Sol a l’hivern, ombra a l’estiu. Les finestres i balconeres es col·loquen lleugerament enretirades i protegides per ràfecs integrats en el disseny que permeten l’entrada dels rajos solars a l’hivern i la protecció davant la insolació a l’estiu.

>Benvingudes brises, vents i marinades. La ventilació mecànica es combina amb la ventilació operada per vosaltres mateixos: ens agrada obrir finestres. Les finestres i balconeres es situen en façanes oposades per permetre la ventilació creuada especialment a l’estiu per aprofitar els vents que apareixen al matí i a la tarda així com les diferències de pressió que provoca el tenir un façana al sol i una altra a l’ombra

>L’aire ens dóna l’energia. Sistema de generació energètica renovable que aprofita la diferència de temperatura entre l’interior de casa teva i l’exterior per obtenir l’energia necessària. És una bomba de calor que intercanvia amb l’aire exterior.

>La Terra ens dóna l’energia. Sistema de generació energètica renovable que aprofita el calor de la pròpia Terra (la seva temperatura constant de 10º-16º a aproximadament 3 m de profunditat). És una bomba de calor que intercanvia amb la Terra.

>Ventilem sense perdre energia. Sistema de ventilació que tracta l’aire net exterior abans d’entrar per a no alterar la temperatura interior. A l’estiu l’aire brut que es expulsat deixa el seu fred a l’aire net que entra i que està a major temperatura. Així la temperatura de l’ambient interior es manté constant el sistema de climatització no ha de treballar per refredar l’aire exterior. A l’hivern el sistema funciona de manera inversa.

ECONOMIA CIRCULAR.

Res a d’anar a l’abocador: que els materials, l’energia i l’aigua que s’utilitzi retornin a la Terra (cicle biosfèric) o es pugui reciclar o reutilitzar (cicle tècnic).

>Ni una peça més de la necessària. Els elements constructius es produeixen en fàbrica i es col·loquen al solar.

>Mòdul plug and play! Es munten en fàbrica unitats compactes de banys i cuines que es traslladen completes al solar llestes per a ser connectades (unitats plug-in).

>Cada gota compta. Sistemes de recollida d’aigua pluvial i sistemes de recuperació d’aigües grises.

>Què tinc a casa? D’on ve?. Identificació de la tipologia dels materials i la seva ubicació a l’edifici, caracteritzant-los com a pertanyents al cicle biològic (retorn al sòl) o al cicle tècnic (retorn a la indústria).

INCLUSIVITAT.
Donar resposta a les necessitats del major nombre d’usuaris.

Es facilita la utilització de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional: mínim nombre de divisions i superfícies adequades.

Es distribueix l’habitatge al voltant del nucli d’instal·lacions (espai servidor) facilitant el canvi d’ús dels espais servits.

Els espais d’activitats tenen dimensions equivalents i sense jerarquització que facilita la seva adaptació a usos diferenciats.

ASSEQUIBILITAT.
Controlar el cost optimitzant la relació preu-prestacions i facilitant les tasques de manteniment i despesa en fase d’ús.

Mòdul prefabricat a on s’hi centralitza la cuina, el bany i les instal·lacions de l’habitatge (electricitat, ventilació, clima, aigua i sanejament). Facilita el control de qualitat (producció en fàbrica), el muntatge (mòdul plug-in: arribar i connectar) i el seu manteniment (concentració i accessibilitat a les instal·lacions).

Producció seriada en entorns controlats d’elements senzills amb l’avantatge econòmic de la industrialització.

S’optimitza el procés de construcció de l’edifici gràcies a que es prefabrica i emmagatzema en origen per només traslladar els elements al lloc en el moment del muntatge: el material necessari en el moment adequat.

Smartliving integra les operacions de promoció-construcció-manteniment alhora que dóna suport a la cerca de finançament a través de subvencions.

>Ecoliving B

Eco, perquè les vivendes son quasi Passive House. Wikipedia: “Una casa passiva o hàbitat passiu, és un tipo de construcció o de casa en la que s’utilitzen els recursos de l’arquitectura bioclimàtica combinats amb una eficiència energètica molt superior a la construcció tradicional.
Es tracta d’una construcció amb un consum energètic molt baix, i que ofereixen durant tot l’any una temperatura ambient comfortable sense l’aplicació de calefacció convencional.”

Eco, porquè al ser pre-industrialitzada, el ús de recursos en la seva producció és mínim comparat amb els sistemas tradicionala de construcció.

Eco, porquè al ser un producte modular (no immoble), existeix la possibilitat de reubicació i re-ús, el que es coneix com Remarketing.

>Ecoliving B

Co-Living, espais per compartir i minimitzar despeses.

Living, ofereix un espai digne per a viure amb totes les comoditats d’una vivienda tradicional.

Living, espai en lloguer amb el mateix compromis d’ú que una vivienda tradicional, no vacacional.

Living, podent participar d’un entorn de persones amb perfils similars que ofereix un networking y amistats.

>Ecoliving B

Plà B, porquè és un plà alternatiu a la vivienda tradicional, pero desenvolupat en 5 mesos amb recursos / espais fora de la zona.

Plà B, porquè no és una solució definitiva de vivienda, sino que és una solució a una necesitat puntual.

Plà B, porquè no es pot comprar, només es pot llogar por mesos.

Plà B, porquè l’empresari que contracta als professionals pot contractar directament les seves vivendes oferint una proposta laboral amb paquet habitacional inclòs.

Edifici de 36 viviendes amb 3 plantas sobre un terreny de 750 m2, amb viviendes de 48 m2.
La vivienda compleix les normatives de condicions d’habitabilitat.
La vivienda és pre-industrialitzada a la fábrica de Vic, per lo tant, no s’empren recursos naturals del país i no deixem residus.
La pre-industrializació ens ofereix una seguritat de la qualitat del producte, mantenint una estandarització al 100%.
Els plaços son 5 mesos des de la presa de decissió. Projecte Claus en mà.
Els mòduls venen en camions completamente finalitzats, per a fer una instalación ràpida i fàcil, “sistema Lego”; el montatge es realitza en dos setmanes.
Son Vivienda tipus “passive house” (no certificades) que permeten un consum energètic quasi nul en qualsevol época de l’any.
Vivendes de màxim confort al poder disfrutar la mateixa temperatura interior, independentement de l`habitació, de l’alçada i del día-nit.
La vivienda està equipada amb 4 espais per dormir i una zona comú amb totes las necesitats bàsiques per viure: bany, dutxa, cuina, frigo, etc . . . S’entrega operativa però sense mobiliari (llits, textil, armaris, etc). La rentadora i secadora s’ubicaràn en un mòdul especial de l’edifici.
Pregunta'ns què t'interessa
OficinaTècnica

C/ Pellaires, 38 08019 Barcelona

Telèfon: +34 931 993 026

Contacte: info@smartliving.cat

Comunicació i prensa: press@smartliving.cat

All content © 2024 by smartlivingpluri.cat | users

CA